MenuShortSpaceMenuShortCompanyNameMenuShortArxeiopayNofeeContactEng

Slide-car-Greek
Slider-Bicycle-Greek
3
Slider-Hand-

Χρηματικό όριο ευθύνης ασφαλιστικής.

asfalistiko simvolaio

Πολλά θύματα ατυχημάτων αναρωτιούνται ποιό ειναι το όριο ευθύνης της ασφαλιστικής του οχήματος που προκάλεσε τον τραυματισμό τους. Καταρχήν η ευθύνη της ασφαλιστικής εξετάζεται χωριστά για κάθε κατηγορία ασφαλιζομένων κινδύνων (άλλη για θάνατο, άλλη για υλικές ζημιές, άλλη για σωματικές βλάβες). Δεν επιτρέπεται να συνυπολογισθούν κατηγορίες για να εξεταστεί αν το ανώτατο ποσό εχει ξεπεραστεί.Επίσης το χρηματικό ποσό της ευθύνης της ασφαλιστικής δεν περιλαμβάνει τα δικαστικά έξοδα και τους τόκους που υπολογίζονται ξεχωριστά και είναι επιπλέον του ποσού που έχει οριστεί στο ασφαλιστικό συμβόλαιο.Η παρακάτω απόφαση διευκρινίζει τέτοια θέματα.

 

Ποσοτική Ευθύνη Ασφαλιστού
Ποσοτική Ευθύνη Ασφαλιστού μέχρι του ορίου ασφαλίσματος ΠΛΕΟΝ τόκων και εξόδων
Η έναντι του παθόντος τρίτου ευθύνη του ασφαλιστή από την ασφαλιστική σύμβαση περιορίζεται ποσοτικά μέχρι το κατά το χρόνο του ατυχήματος ισχύον ελάχιστο ασφαλιστικό ποσό. Το τελευταίο δεν ισχύει για κάθε παθόντα και γενικά δικαιούχο της αποζημιώσεως, αλλά ισχύει για το σύνολο των παθόντων – δικαιούχων από το ίδιο ατύχημα.
Η καταβολή από τον ασφαλιστή σε δικαιούχο ποσού αποζημιώσεως που του επιδικάστηκε με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση, σε έκταση τέτοια που να εξαντλεί το ασφαλιστικό ποσό, απαλλάσσει τον ασφαλιστή έναντι άλλων δικαιούχων, που ασκούν ακολούθως αξιώσεις αποζημιώσεως κατά του ασφαλιστή. Για τον υπολογισμό του ύψους των απαιτήσεων στις σχέσεις μεταξύ ζημιωθέντων τρίτων και ασφαλιστή δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι και τα δικαστικά έξοδα.
Ο ποσοτικός περιορισμός της ευθύνης του ασφαλιστού εξετάζεται χωριστά για κάθε κατηγορία ασφαλιζόμενων κινδύνων (θανάτωση - σωματικές κακώσεις αφενός και υλικές ζημίες αφετέρου). Δεν επιτρέπεται συνυπολογισμόςκαι των δύο κατηγοριών ασφαλιζόμενων κινδύνων για να κριθεί αν υπάρχει ή όχι υπέρβαση του κατώτατου ασφαλιστικού ποσού.
Επί χωριστής επιδίκασης περισσοτέρων απαιτήσεων από το αυτό ατύχημα, το μεταγενεστέρως επιλαμβανόμενο δικαστήριο, οφείλει να αθροίσειτο επιδικασθέν δυνάμει προηγηθείσης δικαστικής αποφάσεως (τελεσίδικης ή προσωρινά εκτελεστής ή αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων) σε βάρος του υποχρέου ασφαλιστή κεφάλαιο αποζημιώσεως, ανεξαρτήτως της καταβολής του στους οριζομένους υπό των ως άνω αποφάσεων που προηγήθηκαν δικαιούχους αποζημιώσεως, και να απαλλάξει τον ασφαλιστή εφ' όσον εκ του αθροίσματος των ήδη επιδικασθέντων ποσών προκύπτει ότι εξαντλήθηκε το ασφάλισμα.
Ένσταση περιορισμού ποσοτικής ευθύνης του ασφαλιστού και Συμμέτρου επιμερισμού
Στοιχεία ορισμένου της σχετικής ενστάσεως
Στην σχετική ένσταση της ασφαλιστικής εταιρίας για μείωση, με σύμμετρο περιορισμό, της απαίτησης για την οποία έχει εναχθεί από αυτοκινητικό ατύχημα, πρέπει να αναφέρεται, ότι εκτός από την επίδικη απαίτηση, υπάρχουν και άλλες απαιτήσεις από το ατύχημα αυτό κατονομαζομένων προσώπων, από την άθροιση των οποίων (με συνυπολογισμό της επίδικης) καλύπτεται το ασφαλιστέο ποσό.
Επιπρόσθετα πρέπει να προσδιορίζεται κάθε μία από τις απαιτήσεις αυτές τόσο κατά το μέγεθος, όσο και κατά τη φύση της. Για να ληφθεί υπόψη πρέπει να προβληθεί κατά τρόπο ορισμένομε τις έγγραφες προτάσεις ή να δηλωθεί προφορικά στο ακροατήριο και να καταχωριστεί στα πρακτικά στην περίπτωση που δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση εγγράφων προτάσεων.
Η μεταγενέστερη προβολήτης σχετικής ενστάσεως είτε στη δεύτερη συζήτηση στον πρώτο βαθμό, είτε στο Εφετείο είναι απαράδεκτη. Εξαίρεση ισχύει, αν συντρέχει ένας λόγος από το άρθρο 527 ΚΠολΔ. Το δικαστήριο δεν λαμβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψητον περιορισμό ευθύνης του ασφαλιστή.
Ενταύθα με την κατωτέρω δημοσιευόμενη απόφαση απορρίπτεται η αναίρεση της ασφαλιστικής εταιρίας καθότι η σχετική ένσταση περιορισμού της ευθύνης της τυγχάνει αόριστος και απαράδεκτος, καθότι η αναιρεσείουσα δεν είχε επικαλεσθεί παράλληλα ούτε είχε κατονομάσει ειδικά τα πρόσωπα εκείνα και τις απαιτήσεις τους που δεν είχαν εξοφληθεί με τιθς προσκομιζόμενες από αυτήν αποδείξεις καταβολής, ώστε εκ της αθροίσεως των μη κατονομαζομένων αυτών προσώπων και ποσών να εξαντλείται το ασφαλιστέο ποσό των 500.000 €.

 

Απόφ. ΑΠ 1217/2011
Προεδρεύων: Σπυρίδων Ζιάκας
Εισηγητής : Δημητρούλα Υφαντή
Μέλη : Γεωργία Λαλούση - Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου - Μιλτιάδης Σπυρόπουλος
Δικηγόροι : Ιωάννης Αρνέλλος - Ανδρέας Πανταζής
Σχόλια – Παρατηρήσεις
1) Ασφαλιστού Ποσοτική Ευθύνη Πέραν του ασφαλίσματος, για τόκους και έξοδα εις ολόκληρον μετά του ησφαλιμένου του και όχι συμμέτρως αφού αυτά, (δικαστικά έξοδα, τόκοι), ως βασιζόμενα σε διαφορετική νομοθετική επιταγή, δηλαδή όχι στην ασφαλιστική σύμβαση, για την οποία και μόνο το άρθρο 10 του ν.489/76 περιορίζει την απαίτηση στο ασφαλιστικό ποσό αυτής, προσαυξάνουν ανάλογα την ευθύνη του ασφαλιστή, αδιάφορα αν με τον τρόπο αυτό γίνεται υπέρβαση, καθ ύψους ασφαλιστικού ποσού. Εφ.Αθ. 2452/1997 ΣΕΣυγκΔ 1999/39
2) Σύμμετρος επιμερισμός Ασφαλίσματος Aπαράδεκτη η προβολή της σχετικής ένστασης μετά την πρώτη συζήτηση. ΑΠ 1904/2007 ΣΕΣυγκΔ 2007/534 Ο σύμμετρος περιορισμός των απαιτήσεωντων περισσοτέρων ζημιωθέντων προσώπων δεν εφαρμόζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, αλλά αποτελεί περιεχόμενο σχετικής ενστάσεως εκ μέρους του ασφαλιστή, η οποία πρέπει να προβληθεί εγκαίρως (με τις έγγραφες προτάσεις ή με δήλωση προφορικά στο ακροατήριο και καταχώρηση στα πρακτικά) και η οποία είναι απαράδεκτη, αν προβληθεί το πρώτο στο Εφετείο. Στη περίπτωση που ο ασφαλιστής κατέβαλε σε δικαιούχο την αποζημίωση που του επιδικάσθηκε τελεσίδικα ή με προσωρινώς εκτελεστή απόφαση ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων σε τέτοια έκταση που να εξαντλεί το ασφάλισμα, απαλλάσσει τον ασφαλιστή έναντι άλλων δικαιούχων που ασκούν μεταγενέστερα αξιώσεις. Το Δικαστήριο της ουσίας με τον σύμμετρο επιμερισμό των αξιώσεων δεν δύναται να υποχρεώσει τον ασφαλιστή σε καταβολή στους τελευταίους ως άνω δικαιούχους οποιουδήποτε ποσού, οι οποίοι όμως έχουν δικαίωμα αναγωγής κατά του καθ΄υπέρβαση λαβόντος. Μον.Πρ.Κορ. 56/2007 ΕΣυγκΔ 2009/173 Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 3 Ν. 489/1976 προϋπόθεση της σύμμετρης ικανοποίησης αποτελεί η άγνοια του ασφαλιστή ότι υπάρχουν και άλλοι ζημιωθέντες από το ατύχημα, πράγμα που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ισχύει, αφού το εναγόμενο ΓΔΑ γνώριζε την ύπαρξη και των λοιπών ζημιωθέντων της αγωγή από την κοινοποίηση, ενώ η συμβιβαστική εξώδικη καταβολή έλαβε χώρα πολύ αργότερα, όπως το ίδιο συνομολογεί. Εφ.Ιωαν. 243/2007 ΣΕΣυγκΔ 2007/550 Για να προβεί το δικαστήριο σε επιμερισμότων αξιώσεων των περισσοτέρων παθόντων, θα πρέπει οι αξιώσεις αυτές να εισάγονται είτε με την ίδια αγωγή είτε με χωριστές αγωγές οι οποίες συνεκδικάζονται απο το ίδιο δικαστήριο, κάτι που δεν συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση. Μον.Πρ.Καβαλ. 103/1998 ΣΕΣυγκΔ 2001/295.

 

Κείμενο Απόφ. ΑΠ 1217/2011
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 562 παρ. 2 του ΚΠολΔ είναι απαράδεκτος λόγος αναίρεσης που στηρίζεται σε ισχυρισμό ο οποίος δεν προτάθηκε νόμιμα στο δικαστήριο της ουσίας, εκτός αν πρόκειται για παράβαση που δεν μπορεί να προβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας, β) για σφάλμα που προκύπτει από την ίδια την απόφαση, γ) για ισχυρισμό που αφορά τη δημόσια τάξη. Η διάταξη αυτή αποτελεί εκδήλωση της αρχής ότι ο Άρειος Πάγος ελέγχει τη νομιμότητα της προσβαλλόμενης απόφασης με βάση τα πραγματικά γεγονότα και τους ισχυρισμούς που τέθηκαν υπόψη του δικαστηρίου από τους διαδίκους (Α.Π. 1055/2005). Προς τους μη προταθέντες εξομοιώνονται και οι απαραδέκτως προταθέντες ισχυρισμοί. Το απαράδεκτο αυτό αφορά όλους τους λόγους του άρθρου 559 του Κ.Πολ.Δ. (ΑΠ 115/2007).
Εξ άλλου, η παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 489/1976 ορίζει ότι "το πρόσωπο που ζημιώθηκε έχει από την ασφαλιστική σύμβαση και μέχρι το ποσό αυτής ιδία αξίωση κατά του ασφαλιστή. 2 ... 3. Σε περίπτωση που έχουν ζημιωθεί περισσότερα πρόσωπα, όταν το σύνολο των αποζημιώσεων που πρέπει να καταβληθούν από τον υπαίτιο υπερβαίνει το ασφαλιστικό ποσό, το δικαίωμα καθενός από αυτούς κατά του ασφαλιστή περιορίζεται σύμμετρα μέχρι τη συμπλήρωση του όλου ασφαλιστικού ποσού. Αν ο ασφαλιστής ο οποίος αγνοεί την ύπαρξη ή το μέγεθος άλλων απαιτήσεων ή μετά από δικαστική απόφαση, κατέβαλε σε κάποιο από τα πρόσωπα αυτά ποσό ανώτερο από το μερίδιο που αναλογεί σ' αυτόν, ο ασφαλιστής υποχρεούται έναντι των λοιπών ζημιωθέντων μόνο μέχρι τη συμπλήρωση του ασφαλιστικού ποσού. Τα πρόσωπα αυτά έχουν δικαίωμα αναγωγής κατά αυτού που αποζημιώθηκε καθ' υπέρβαση". Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η έναντι του παθόντος τρίτου ευθύνη του ασφαλιστή από την ασφαλιστική σύμβαση ποσοτικά περιορίζεται μέχρι το κατά το χρόνο του ατυχήματος ισχύον ελάχιστο ασφαλιστικό ποσό. Το τελευταίο δεν ισχύει για κάθε παθόντα και γενικά δικαιούχο της αποζημιώσεως, αλλά ισχύει για όλους τους παθόντες ή δικαιούχους από το ίδιο ατύχημα. Η καταβολή από τον ασφαλιστή σε δικαιούχο ποσού αποζημιώσεως που του επιδικάστηκε με τελεσίδικη ή προσωρινά εκτελεστή απόφαση, σε έκταση τέτοια που να εξαντλεί το ασφαλιστικό ποσό, απαλλάσσει τον ασφαλιστή έναντι άλλων δικαιούχων που ασκούν ακολούθως αξιώσεις αποζημιώσεως κατά του ασφαλιστή (ΑΠ 1904/2007). Για τον υπολογισμό του ύψους των απαιτήσεων στις σχέσεις μεταξύ ζημιωθέντων τρίτων και ασφαλιστή δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι και τα δικαστικά έξοδα (ΑΠ 327/1988).
Σύμφωνα με τις υπό της ως άνω διατάξεως (άρθρο 10 παρ. 3 ν. 489/1976) προβλεπόμενες προϋποθέσεις εφαρμογής της, επί χωριστής επιδίκασης περισσοτέρων απαιτήσεων από το αυτό ατύχημα, το μεταγενεστέρως επιλαμβανόμενο δικαστήριο, οφείλει να αθροίσει το επιδικασθέν δυνάμει προηγηθείσης δικαστικής αποφάσεως (τελεσίδικης ή προσωρινά εκτελεστής ή αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων) σε βάρος του υποχρέου ασφαλιστή κεφάλαιο αποζημιώσεως, ανεξαρτήτως της καταβολής του στους οριζομένους υπό των ως άνω αποφάσεων που προηγήθηκαν δικαιούχους αποζημιώσεως, και να απαλλάξει τον ασφαλιστή εφ' όσον εκ του αθροίσματος των ήδη επιδικασθέντων ποσών προκύπτει ότι εξαντλήθηκε το ασφάλισμα. Όμως για να ενεργήσει το Δικαστήριο κατά τον προαναφερθέντα τρόπο και για να είναι ορισμένος ο από τη διάταξη αυτή ισχυρισμός (ένσταση) της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρείας για μείωση, με σύμμετρο περιορισμό, της απαίτησης για την οποία έχει εναχθεί από αυτοκινητικό ατύχημα, πρέπει να αναφέρεται, ότι εκτός από την επίδικη απαίτηση, υπάρχουν και άλλες απαιτήσεις από το ατύχημα αυτό κατονομαζομένων προσώπων, από την άθροιση των οποίων (με συνυπολογισμό της επίδικης) καλύπτεται το ασφαλιστέο ποσό. Ακόμη πρέπει να προσδιορίζεται κάθε μία από τις απαιτήσεις αυτές τόσο κατά το μέγεθος, όσο και κατά τη φύση της. Η διάταξη του άρθρου 262 ΚΠολΔ εφαρμόζεται και για την ένσταση αυτή. Για να ληφθεί υπόψη πρέπει να προβληθεί κατά τρόπο ορισμένο με τις έγγραφες προτάσεις ή να δηλωθεί προφορικά στο ακροατήριο και να καταχωριστεί στα πρακτικά στην περίπτωση που δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεση εγγράφων προτάσεων. Καταρχήν είναι απαράδεκτη η μεταγενέστερη προβολή της είτε στη δεύτερη συζήτηση στον πρώτο βαθμό, είτε στο Εφετείο. Εξαίρεση ισχύει, αν συντρέχει ένας λόγος από το άρθρο 527 ΚΠολΔ. Το δικαστήριο δεν λαμβάνει αυτεπαγγέλτως υπόψη τον περιορισμό ευθύνης του ασφαλιστή.
Στην προκειμένη περίπτωση με την προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 2403/2009 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης έγιναν δεκτά τ' ακόλουθα: Η εκκαλούσα της τέταρτης έφεσης (και ήδη αναιρεσείουσα) με τον πρώτο λόγο αυτής ισχυρίζεται ότι έσφαλε το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο διότι δεν ερεύνησε στην ουσία, άλλως απέρριψε σιγή τον ισχυρισμό της για το περιορισμένο της ευθύνης της μέχρι του ποσού των 500.000,00 ευρώ για σωματικές βλάβες τρίτων, το οποίο και κατέβαλε στους ζημιωθέντες από το ίδιο ατύχημα σε εκτέλεση των με αριθμούς 97/2005 και 135/2007 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης και του Εφετείου Θράκης αντίστοιχα και ότι έτσι η υποχρέωση αυτής από το ένδικο ατύχημα εξαντλήθηκε. Όπως όμως προκύπτει από τις τριάντα τρεις αποδείξεις πληρωμής, που η εκκαλούσα της τέταρτης έφεσης προσκόμισε στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, επικαλείται δε και νόμιμα προσκομίζει και ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, κατέβαλε στα αναγραφόμενα στις εν λόγω αποδείξεις πρόσωπα, που κρίθηκαν δικαιούχοι αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης, λόγω σωματικών βλαβών που οι ίδιοι ή συγγενικά τους πρόσωπα υπέστησαν, το συνολικό ποσό των 406.763,12 ευρώ για επιδικασθέν κεφάλαιο, καθόσον δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι και τα δικαστικά έξοδα για τον υπολογισμό του ύψους των απαιτήσεων στις σχέσεις μεταξύ ζημιωθέντων τρίτων και ασφαλιστή, όπως προαναφέρθηκε και όχι το ποσό των 500.000,00 ευρώ και επομένως δεν εξαντλήθηκε το ασφαλιστικό ποσό, όπως αβάσιμα ισχυρίζεται η εκκαλούσα και το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο με την εκκαλουμένη απόφαση απέρριψε ως ουσιαστικά αβάσιμο, έστω και σιγή και χωρίς αιτιολογία τον σχετικό ισχυρισμό της εν λόγω εκκαλούσας, ορθά κατ' αποτέλεσμα έκρινε και συνεπώς πρέπει, αφού συμπληρωθεί ως προς το ζήτημα αυτό η αιτιολογία της εκκαλουμένης (άρθρο 534 ΚΠολΔ), ν' απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος ο λόγος αυτός (πρώτος) της τέταρτης έφεσης.
Όπως προκύπτει από τα διαδικαστικά έγγραφα της δίκης, που παραδεκτά κατ' άρθρ. 561 § 2 του Κ.Πολ.Δ. επισκοπούνται για την έρευνα των αναιρετικών λόγων της ένδικης αίτησης αναίρεσης, η αναιρεσείουσα ασφαλιστική εταιρεία ως εναγομένη στην αγωγή του αναιρεσιβλήτου προέβαλε και επικαλέστηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βέροιας και στο Εφετείο Θεσσαλονίκης ως εκκαλούσα τα ακόλουθα σε σχέση με το περιορισμένο της ευθύνης της από τη διάταξη του άρθρου 10§3 του ν. 489/1976: 1) στα υπ' αριθ. 52/ΑΥ/2007/6-6-2007 πρακτικά του πιο πάνω Μονομελούς Πρωτοδικείου "την ένσταση εξοφλήσεως", 2) στις προτάσεις τις οποίες κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά του ενάγοντος ότι: ασφάλιζε το υπ' αριθ. ... ΔΧ τουριστικό λεωφορείο μέχρι του ποσού των 500.000 € και ήδη έχει καταβάλλει τους εκ του ιδίου ατυχήματος κατονομαζόμενους ειδικά δικαιούχους κατ' επιταγή της υπ' αριθ. 97/2005 οριστικής αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης και συμμέτρως σε καθένα απ' αυτούς, ολόκληρο το ανωτέρω ασφαλιστικό ποσό των 500.000 € και συνεπώς έχει εξοφλήσει κάθε υποχρέωσή της από την ασφαλιστική σύμβαση, προσκόμισε δε και τις ειδικά καθοριζόμενες 33 έγγραφες αποδείξεις, 3) στην από 18-3-2008 έφεση που κατέθεσε κατά της πρωτόδικης απόφασης επικαλέσθηκε και πάλι αριθμητικά τις πιο πάνω 33 αποδείξεις καταβολής σε εκτέλεση των υπ' αριθ. 97/2005 και 135/2007 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης και του Τριμελούς Εφετείου Θράκης αντίστοιχα. Τα αυτά ανέφερε και στις προτάσεις που υπέβαλε ως εκκαλούσα. Έτσι όπως διατυπώθηκε και υποβλήθηκε ο προαναφερόμενος ισχυρισμός της εναγομένης - αναιρεσείουσας τόσο πρωτοδίκως όσο και ενώπιον του Εφετείου ήταν ορισμένος και με την έννοια αυτή ερευνήθηκε από την προσβαλλόμενη αυτή απόφαση, όσο στηριζόταν στον περιορισμό της ευθύνης της αναιρεσείουσας σε συνδυασμό με τις καταβολές που είχε πραγματοποιήσει αυτή στα ρητά κατονομαζόμενα ζημιωθέντα πρόσωπα. Ο ίδιος όμως ισχυρισμός όσο στηριζόταν στα ποσά που επιδικάσθησαν σε βάρος της αναιρεσείουσας με βάση τις υπ' αριθμ. 97/2005 και 135/2007 αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης και του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, αντίστοιχα, και κατά το μέρος που επεδίωκε τον περιορισμό της ευθύνης της αναιρεσείουσας με τη συνάθροιση και μόνο των επιδικασθέντων ποσών με τις ίδιες αποφάσεις ήταν αόριστος και απαράδεκτος, γιατί η αναιρεσείουσα δεν είχε επικαλεσθεί παράλληλα ούτε είχε κατονομάσει ειδικά τα πρόσωπα εκείνα και τις απαιτήσεις τους που δεν είχαν εξοφληθεί με τις προαναφερθείσες 33 καταβολές, ώστε εκ της αθροίσεως των μη κατονομαζομένων αυτών προσώπων και ποσών με το ποσό των 406.763,12 €, που κάλυπταν οι πιο πάνω 33 αποδείξεις (που δεν προσβάλλεται αναιρετικά), να εξαντλείται το ασφαλιστέο ποσό των 500.000 €. Επομένως, το Εφετείο που με την προσβαλλόμενη απόφασή του, μετά τη διαπίστωση ότι το ποσό των 406.763,12 € που ήδη είχε καταβάλλει η αναιρεσείουσα δεν εξαντλούσε το ασφαλιστικό ποσό των 500.000 €, δεν ερεύνησε περαιτέρω και περί του κατά πόσον το επιδικασθέν τελεσιδίκως σε βάρος της αναιρεσείουσας ποσό κάλυπτε το ίδιο ασφαλιστικό ποσό, δεν παραβίασε ευθέως ή εκ πλαγίου με εσφαλμένες ή ελλιπείς αιτιολογίες την προαναφερθείσα ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 10 § 3 του ν. 489/1976 και επομένως τα όσα αντίθετα ισχυρίζεται η αναιρεσείουσα με τους δύο αναιρετικούς λόγους υπό την επίκληση πλημμελειών από τους αριθ. 1 και 19 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ. κρίνονται αβάσιμα. Μετά τα παραπάνω πρέπει ν' απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης και να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα στην εις το διατακτικό δικαστική δαπάνη του αναιρεσίβλητου (άρθρ. 176 και 183 του Κ.Πολ.Δ.).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 12-3-2010 αίτηση αναίρεσης για αναίρεση της υπ' αριθμ. 2403/2009 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης. Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στη δικαστική δαπάνη του αναιρεσίβλητου, την οποία ορίζει σε δύο χιλιάδες εφτακόσια (2.700) ευρώ. Κρίθηκε.
ΠΗΓΗ: WWW.ESD.GR - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αποζημίωση τροχαίου: Πρωτόδικα 900.000, στο Εφετείο 340.000

14-05-2020

Το Μονομελές Εφετείο Πατρών έκρινε τον Δήμο Πατρέων αποκλειστικό υπαίτιο του δυστυχήματος που συνέβη στις 15 Ιουνίου 2016, κατά το οποίο σκοτώθηκε ένας εικοσιπεντάχρονος φοιτητής, μετά από σύγκρουση με απορριμματοφόρο...

Τροχαίο: επιβεβαίωση ποιος ήταν ο οδηγός.

04-01-2019

Ο ορισμός ποιος τελικά ήταν ο οδηγός σε ένα τροχαίο δεν είναι πάντα απολύτως ξεκάθαρο. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο οδηγός εκσφενδονίζεται από το όχημα, ο δε συνοδηγός παραμένει μέσα και...

Απαιτήσεις για Τραυματισμό σε Τροχαίο με πολλά Οχήματα.

06-11-2017

Ένας μεγάλος αριθμός τροχαίων αφορά συγκρούσεις με πολλά οχήματα ή κοινώς καραμπόλες. Στις ΗΠΑ σχεδόν στο ένα τρίτο των τροχαίων εμπλέκονται περισσότερα από δύο οχήματα. Μια μικρή απόσπαση της προσοχής ενος...

Εργατικά ατυχήματα: πότε αποζημιώνουν οι εργαζόμενοι τον εργοδότη!

15-07-2016

Δύο αποφάσεις του Αρείου Πάγου δημιουργούν δικαστικό προηγούμενο και αναγνωρίζουν συν-υπαιτιότητα σε εργαζόμενο και του επιδικάζει να αποζημιώσει τον εργοδότη για τις υλικές ζημιές που προκάλεσε λόγω ατυχήματος εν ώρα...

Ηθική Βλάβη και Ψυχική Οδύνη.

30-10-2015

Ηθική Βλάβη (Non-material damage, Moral damage, Non material harm) και Ψυχική Οδύνη (Pain and suffering, Pretium doloris, Mental anguish ) είναι έννοιες που συχνά συγχέονται.Αν και εχουν κοινα θεματα εχουν...

Αποζημιωσεις απο Επικουρικο Κεφαλαιο

03-08-2015

Στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου φαίνεται οτι θα κριθεί τελικά το ύψος της αποζημίωσης που δικαιούνται οι συγγενείς θυμάτων απο ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Την αποζημίωση αυτή παρέχει το Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης...

Έλλειψη κράνους. Συνυπαιτιότητα;

09-05-2015

Σε διάφορες αποφάσεις δικαστηρίων εχει απορριφθεί η αίτηση για απόδοση συνυπαιτιότητας ( και άρα μείωσης της απαίτησης για αποζημίωση) στον συνοδηγό μοτοσυκλέτας που επιβιβάστηκε σε μηχανή και δεν φορούσε κράνος...

Φορολόγηση αποζημίωσης απο τροχαίο ατύχημα

27-04-2015

Η αποζημίωση που ορίζεται απο ενα δικαστήριο ή συμφωνείται εξωδικαστικά αποτελείται απο πολλά διαφορετικά ποσά συνδεδεμένα με διαφορετικές αιτίες. Υπάρχουν συχνές ερωτήσεις για το τι πραγματικά ισχύει και εδώ προσπαθούμε...

Τροχαίο με Μοτοσυκλέτα και Συνυπαιτιότητα

19-04-2015

Κύριο θέμα στην διεκδίκηση αποζημίωσης απο τροχαίο είναι η απόδοση συν- υπαιτιότητας στο άλλο μέρος. Η "ιδανική" περίπτωση που είναι ξεκάθαρη η υπαιτιότητα είναι μαλλον σπάνια και οι δικηγόροι κατά...

Ελαστικά: Θραύση - Κλατάρισμα – Εκτροπή Οχήματος

09-04-2015

Η νομολογία των δικαστηρίων μας έχει δεχθεί ότι το κλατάρισμα ελαστικού συνεπεία του οποίου το αυτοκίνητο ξεφεύγει από την κανονική του πορεία δεν συνιστά περίπτωση ανώτερης βίας, αλλά μόνο αυτήν...

Τροχαίο με όχημα που δεν είναι αποδεδειγμένα ανασφάλιστο.

04-03-2015

Υπαρχουν τροχαια που αφορούν όχημα για το οποίο υπαρχει τεκμηριωμένη διαφωνία αναμεσα στην ασφαλιστική και τον ιδιοκτήτη κατα ποσο υπαρχει ασφάλεια σε ισχύ η οχι. Μπορεί η ασφάλεια να έληξε...

Συνυπαίτιος ο συνοδηγός αν γνωρίζει ότι ο οδηγός είναι μεθυσμένος.

05-02-2015

Κατά 30% σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος Ο συνοδηγός που γνωρίζει ότι ο οδηγός είναι μεθυσμένος και παρ΄ όλα αυτά δέχεται να επιβιβαστεί, είναι συνυπαίτιος κατά 30% σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, αποφάνθηκε...

Τροχαία ατυχήματα από ανασφάλιστα, κλεμμένα ή οχήματα που εγκαταλείπουν τον τόπο του ατυχήματος.

26-12-2014

Η συμμετοχή σε ενα τροχαίο ατύχημα είναι συνήθως επώδυνη, αλλά αν το πρόσωπο που ευθύνεται για το ατύχημα αποδεικνύεται να μην ασφαλισμένο να οδηγεί το όχημα, ή αν το όχημα...

Αναπαράσταση τροχαίου με αυτοκίνητο και πεζό

03-12-2014

Τον Iούλιο του 2014 το έγκυρο περιοδικό Plaintiff ανέλυσε τα συνήθη αποδεικτικά και θέματα τραυματισμών που αφορούν τροχαία ατυχήματα αυτοκινήτων και πεζών: Το άρθρο αυτό φέρνει στο φως τα στάδια...

Λιγότεροι νεκροί από τροχαία το 2014

03-12-2014

Ευρωπαϊκή πρωτιά της Ελλάδας στα τροχαία δυστυχήματα. Αν και λιγότεροι από 600 οι άνθρωποι εκτιμάται ότι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα το 2014 στη χώρα μας, αριθμός μικρότερος...

Αποζημίωση 550.000 για τροχαίο λόγω παράνομης πινακίδας

27-11-2014

Πρόστιμο 550.000 ευρώ στο ΔημόσιοΔικαιώθηκαν στον Άρειο Πάγο οι συγγενείς 18χρονου που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο το οποίο οφείλονταν στην πρόσκρουση σε παράνομα τοποθετημένη διαφημιστική πινακίδα. Το Δημόσιο...

Επιθετική Οδήγηση

20-10-2014

Επιθετική ΟδήγησηΑπερίσκεπτη οδήγηση είναι όταν κάποιος οδηγεί χωρις να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, με εσκεμμένη αδιαφορία για την ασφάλεια και με πλήρη γνώση ότι αυτός ο τρόπος οδήγησης μπορεί να...

Τα τροχαία μας κοστίζουν 3 δισ. ευρώ ετησίως!

17-10-2014

Σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ εκτιμά το ετήσιο κοινωνικοοικονομικό κόστος των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, ο οποίος με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στην Εγνατία Οδό. Όπως σημειώνει...

Υπαιτιότητα σε σύγκρουση κατά το προσπεράσμα.

17-10-2014

Κάθε περίπτωση είναι μοναδική και οι ειδικοί που θα τεκμηριώσουν τα γεγονότα θα έχουν σημαντικό ρόλο. Έτσι σε μια περίπτωση μοτοσυκλέτας που κινείτο κανονικά στο αριστερό μέρος του δρόμου με σκοπό...

Ποιοί από την οικογένεια δικαιούνται αποζημίωση.

14-10-2014

Σε περιπτωση θανάτου ο νόμος ορίζει μέσω του άρθρου 932, εδάφιο 3 του Αστικού Κώδικα ότι η οικογένεια του θύματος μπορεί να λάβει χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Τι ισχύει όμως...

Χρηματικό όριο ευθύνης ασφαλιστικής.

14-10-2014

Πολλά θύματα ατυχημάτων αναρωτιούνται ποιό ειναι το όριο ευθύνης της ασφαλιστικής του οχήματος που προκάλεσε τον τραυματισμό τους. Καταρχήν η ευθύνη της ασφαλιστικής εξετάζεται χωριστά για κάθε κατηγορία ασφαλιζομένων κινδύνων...

Τροχαίο στο εξωτερικό. Σε ποιό δικαστήριο θα απευθυνθείτε;

14-10-2014

Όλο και πιο πολλοί Έλληνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό με τα αυτοκίνητα τους. Δεν είναι απίθανο να συμβεί κάποιο τροχαίο ατύχημα στα ταξίδια αυτά. Ο φιλικός διακανονισμός καλύπτει αρκετές περιπτώσεις υλικών...

Τροχαίο από οδηγό με δίπλωμα που έληξε.

14-10-2014

Τι συμβαίνει στην περίπτωση που σας χτυπήσει όχημα του οποίου ο οδηγός δεν έχει ανανεώσει την ισχύ του διπλώματος του; Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και κάποιος ειδικός θα πρέπει να...

Λάδια στο οδόστρωμα. Ευθύνη Δημοσίου;

13-10-2014

Σχετικά με το Επικουρικό Ταμείο Το Δημόσιο και τα όργανα του ειναι όντως υπεύθυνα για την επισήμανση ύπαρξης λαδιών στο οδόστρωμα καθώς επίσης και για τις απαραίτητες ενέργειες για την ρύθμιση...

Τροχαίο ατύχημα σε περιοχή έργων.

13-10-2014

Η σήμανση των οδών κατα την διάρκεια των έργων ειναι πολύ σημαντική. Ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας που η ορατότητα ειναι περιορισμένη. Η υπεύθυνη εταιρεία για τη εκτέλεση των...

 


slog3
slogan2

Αναζήτηση